loader logo

 

Plac Magistracki 3 /12 (II piętro)
58-300 Wałbrzych

tel. 696 308 046

Zakres usług

Zajmuję się prowadzeniem spraw z zakresu:

  • prawa cywilnego (prawo rzeczowe, zobowiązania, spadki, odszkodowania, postępowanie egzekucyjne),

  • prawa rodzinnego (rozwody, podziały majątku, alimenty, władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, opieka i kuratela),

  • prawa pracy,

  • prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego wykonawczego,

  • prawa administracyjnego (skargi, odwołania, wnioski).

Zakres działalności obejmuje doradztwo prawne, reprezentację przed sądami i innymi organami państwowymi, sporządzanie pism, opinii prawnych i umów. Wszelkie informacje powierzone adwokatowi przy udzielaniu porad prawnych jak i w związku z prowadzeniem sprawy stanowią tajemnicę adwokacką.

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym klientem. Jego wysokość zależy od formy świadczonej pomocy prawnej, rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz wymaganego nakładu pracy adwokata.Podstawę do ustalenia wysokości honorarium stanowią aktualnie obowiązujące stawki minimalne wynagrodzenia adwokackiego określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r., powiększone o podatek VAT w wysokości 23 %. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów dodatkowych np. opłaty sądowej, opłaty skarbowej, kosztów sporządzenia opinii biegłego, które w całości ponoszone są przez Klienta.